Kamiński Grzegorz Jerzy (Radom)

Zdjęcie

Urodził się 11 sierpnia 1957 roku w Pionkach.

Od 1981 roku należał do NSZZ “Solidarność” w Zakładzie Doświadczalnym “Dozachem” w Pionkach. Współpracował z MKR Ziemia Radomska. Był wydawcą niezależnego czasopisma “Stop”. 19 lutego 1982 roku został osadzony w Areszcie Śledczym w Kielcach, 8 lipca tego samego roku został internowany w Łupkowie. Od 3 sierpnia 1982 roku przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie, od 29 września 1982 roku ponownie w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. 23 grudnia 1982 roku zwolniono go z internowania. Wkrótce Grzegorz Jerzy Kamiński powrócił do działalności wydawniczej i kolporterskiej. Był kolporterem biuletynów „Solidarności Walczącej”, „Tygodnika Mazowsze”, „Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego” oraz zaopatrzeniowcem konspiracyjnej poligrafii. Zaangażował się w druk i kolportaż bezdebitowego biuletynu “Barykada”. Był współorganizatorem kanału przerzutowego wydawnictw podziemnych z Lublina do Pionek oraz organizatorem druku ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu PRL w październiku 1985 roku. Z powodu swej działalności był inwigilowany i kontrolowany operacyjnie. W latach 1982 – 1985 funkcjonariusze SB sprawdzali go w każdej ujawnionej sprawie nielegalnej działalności na terenie Pionek i Kozienic. Grzegorz Jerzy Kamiński był współpracownikiem „Solidarności Walczącej”, KPN i NZS. 16 stycznia 1984 roku został aresztowany na terenie Opola Lubelskiego. Otrzymał zakaz wyjazdów zagranicznych w 1986 roku. W 2019 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 22/2019 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.