Kędra Dariusz

Zdjęcie

Urodził się 11 września 1963 roku we Wrocławiu.

W 1981 ukończył Technikum Hutnicze we Wrocławiu. W latach 1981 – 1983 pracował w Odlewni Centrum Naukowo – Produkcyjnego Automatyki Energetycznej we Wrocławiu. W latach 1983 – 1985 był zatrudniony we wrocławskim przedsiębiorstwie Trans-Mlecz. W latach 1985 – 1988 był pracownikiem wrocławskiego PKP. W latach 1988 – 1993 pracował we wrocławskich Zakładach Piwowarskich. Od 1993 prowadzi działalność gospodarczą. Od września 1980 roku był zaangażowany w kolportaż wydawnictw niezależnych. W 1981 roku został członkiem Związku Młodzieży Demokratycznej i zespołu redakcyjnego niezależnego czasopisma ZMD „Młody Demokrata”. W tym samym roku został także członkiem Klubu Samorządnej Rzeczpospolitej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość. W czerwcu 1981 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, malował antyreżimowe hasła na murach, drukował i rozklejał plakaty oraz ulotki. W 1982 roku współorganizował – wraz ze Zbigniewem Jagiełłą – Młodzieżowy Ruch Oporu Solidarność. Do 1988 roku był także członkiem jego Rady. Współorganizował sieć kolportażu prasy niezależnej, a jesienią 1982 roku sieć podziemnych drukarni. Pełnił funkcję redaktora i wydawcy czasopisma „Wolna Polska”. 8 marca 1983 roku był jednym z głównych organizatorów antyrządowych demonstracji we Wrocławiu, po czym został zatrzymywany przez ZOMO. Do 1984 roku wielokrotnie inwigilowany i zatrzymywany. W 1985 roku wszedł w skład zespołu redakcyjnego czasopisma „Solidarność Młodzieży”, był także organizatorem jego druku. W 1986 roku, po rewizji w mieszkaniu, Dariusz Kędra został zatrzymany i przesłuchany. Również w 1986 do 1990 roku – wraz z całą strukturą MROS – przyłączył się do struktur „Solidarności Walczącej”. Od 1989 był członkiem Rady Oddziału Solidarności Walczącej Dolny Śląsk oraz redakcji czasopisma „Solidarność Dolnośląska”.