Kierenkiewicz Marek (Chodzież)

Zdjęcie

Urodził się w 1947 roku w m. Rogoźno

Był zatrudniony jako blacharz w Zakładach Maszyn Ceramicznych w Chodzieży. Od września 1980 roku należał do struktur NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego podjął działalność w podziemnych strukturach chodzieskiej „Solidarności”, gdzie zajmował się rozprowadzaniem podziemnych wydawnictw. 7 października 1985 roku został ujęty przez SB w trakcie kolportowania ulotek „Solidarności Walczącej”. Sprawa została skierowana do sądu w trybie przyspieszonym. Oskarżono go o próbę wywołania niepokoju publicznego poprzez kolportaż ulotek o treści wrogiej ustrojowi i nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu. W dniu 9 października 1985 roku Sąd Rejonowy w Chodzieży skazał go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz karę grzywny. Działalność podziemną kontynuował do 1989 roku. W 2017 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 137/2017 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.