Kieryło Andrzej (Gorzów Wlk.)

Zdjęcie

Urodził się w 1947 roku w m. Szczeglacin

W latach osiemdziesiątych prowadził działalność opozycyjną. Był współzałożycielem i przewodniczącym NSZZ ,,Solidarność” przy Komunalnym Przedsiębiorstwie Robót Budowlanych w Sulechowie, organizatorem akcji opozycyjnych, a także kolporterem materiałów bezdebitowych. Po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji ,,Solidarności”, zaangażował się w akcję pomocy dla rodzin osób internowanych i działaczy ,,S”, rozwożąc żywność potrzebującym. W 1986 roku nawiązał współpracę z Ruchem Młodzieży Solidarnej w Sulechowie, antykomunistyczną organizacją młodzieżową, której materiały kolportował. Z czasem rozszerzył kolportaż o czasopisma podziemne ,,Solidarności”, Ruchu Młodzieży Niezależnej z Gorzowa Wielkopolskiego, a także „Solidarności Walczącej”. Nielegalne materiały kolportował też wśród żołnierzy służących w Sulechowie. Poza działalnością kolporterską, współorganizował również w uroczystości upamiętniające wydarzenia Poznańskiego Czerwca ’56 oraz osobę ks. Jerzego Popiełuszki. W 2020 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 209/2020 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.