Kirejczyk Paweł

Zdjęcie

Urodził się 8 września 1966 r. we Wrocławiu.

W 1983 roku, jako siedemnastolatek, rozpoczął działalność podziemną. Dzięki znajomości z Barbarą Sarapuk przyłączył się do „Solidarności Walczącej”. W ramach działalności w tej organizacji zajmował drukowaniem wydawnictw podziemnych, a także ich kolportowaniem. Aktywnie działał w opozycji do 1986 roku.