Kirpluk Michał Sławomir

Zdjęcie

Urodził się w 1962 roku w m. Warszawa

Działał pod pseudonimem „Michał”. W 1981 roku, w trakcie studiów na Politechnice Warszawskiej, wziął udział w strajku studenckim na terenie uczelni oraz w manifestacjach ulicznych organizowanych przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Uczestniczył również w akcjach ulotkowych i w malowaniu antykomunistycznych napisów na murach. W latach 1982 – 1989 był członkiem Grupy Specjalnej „Armenia” RKW Mazowsze. Brał udział w druku i kolportażu ulotek oraz prasy podziemnej a w tym tytułów takich jak: „Tygodnik Wojenny”, „W Okopach”, „Słowo Podziemne”. 5 kwietnia 1983 roku został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO podczas rozklejania ulotek NSZZ „Solidarność”. 27 czerwca 1983 roku postępowanie karne, które wszczęto przeciwko niemu, zostało warunkowo umorzone przez Prokuraturę Rejonowa Warszawa Praga Północ, a następnie postanowieniem z 29 sierpnia 1983 roku umorzone na mocy ustawy o amnestii. 1 maja 1983 roku Michał Sławomir Kirpluk, został ponownie zatrzymany podczas udziału w manifestacji na Starym Mieście w Warszawie. Za udział w tej manifestacji został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Wola grzywną w wysokości 5000 złotych. Był współpracownikiem Radia „Solidarność” i „Solidarność Walcząca”. Podczas służby wojskowej w latach 1987 – 1988 odmówił złożenia przysięgi wojskowej. W latach 1984 – 1987 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. W 2017 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 280/2017 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.