Kister Anna Grażyna

Zdjęcie

W latach 1979 – 1981 udostępniała swoje mieszkanie do odbioru i magazynowania tzw. literatury drugiego obiegu na ówczesne województwo lubelskie. Uczestniczyła w strajku radomskim na KUL, w trakcie którego koordynowała akcję wykładów o tematach tabu dla szkół średnich. Po wprowadzeniu stanu wojennego, do 1983 roku, redagowała teksty i kolportowała „Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność” na terenie Lublina oraz do Stalowej Woli. W latach 1983 – 1986 pisała artykuły i redagowała teksty oraz pozyskiwała autorów dla czasopisma lubelskiego oddziału „Solidarności Walczącej” pt. „SW Lublin”. Kolportowała także to czasopismo.