Kisza Maria

Zdjęcie

Urodziła się w 1951 roku w m. Wrocław

We wrześniu 1980 roku została członkiem NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach 13 – 15 grudnia 1981 roku brała udział w strajku na Politechnice Wrocławskiej. W latach 1982 – 1989 kolportowała wydawnictwa podziemne – w tym m.in.: „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Dolnośląska”, „Solidarność Walcząca”, „Czas”, „Wolna Polska” – wśród pracowników Politechniki i Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1982 roku udostępniała swoje mieszkanie na podziemną drukarnię. Współpracowała z Regionalnym Komitetem Strajkowym NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, gdzie była odpowiedzialna m in. za kontakty z Arcybiskupim Komitetem Charytatywnym we Wrocławiu. Zbierała informacje o osobach represjonowanych, udzielała wsparcia materialnego i prawnego ich rodzinom. W latach 1982 – 1984 na łamach prasy podziemnej relacjonowała przebieg procesów politycznych Władysława Frasyniuka, Piotra Bednarza oraz działaczy „Solidarności Walczącej”. W 2016 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 295/2016 – nadano jej Krzyż Wolności i Solidarności.