Klatkowski Wiktor Arkadiusz (Białystok)

Zdjęcie

Urodził się w 1948 roku w m. Gorlice

W latach 1981 – 1986 prowadził aktywną działalność opozycyjną. Był współzałożycielem i wiceprzewodniczącym NSZZ ,,Solidarność” przy Białostockim Zjednoczeniu Budownictwa. Po wprowadzeniu stanu wojennego został zwolniony z pracy. Podjął działalność konspiracyjną w strukturach podziemnej NSZZ ,,S” Region Białystok. Organizował sieć kolportażu podziemnych wydawnictw i ulotek. Na terenie plebanii kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Białymstoku współorganizował podziemną drukarnię. Pod koniec 1986 roku wspierał druk periodyku ,,Słowa”. Uczestniczył również w druku i kolportażu pisma ,,Solidarności Walczącej”. Wiktor Arkadiusz Klatkowski uczestniczył także w akcji rozprowadzania i zawieszania flag ,,Solidarności” oraz wykonywania napisów o treści patriotycznej na obiektach użyteczności publicznej. Angażował się w pomoc rodzinom osób internowanych oraz organizował lokale dla ukrywających się działaczy podziemia. W 2016 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 126/2016 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.