Klemetowski Kazimierz

Zdjęcie

Od powstania Solidarności Walczacej do 14 grudnia 1983 roku organizował i koordynował część pionu druki i kolportarzu SW.

Jego zeznania po zatrzymaniu 14.12.1983 doprowadziły do aresztowań dużej grupy działaczy SW.