Klimczak Edward (Niemcy)

Zdjęcie

Urodził sie 5 kwietnia 1944 w Kielcach, a zmarł 15 kwietnia 2011 w Berlinie.

Działał pod pseudonimem „KED”.
W 1973 roku wyemigrował do Niemiec. Zdobył wykształcenie wyższe, był zatrudniony na Wolnym Uniwersytecie (Freie Universität) w Berlinie Zachodnim jako wykładowca języka rosyjskiego, a od 2004 roku również jako wykładowca języka polskiego i literatury. Na początku stanu wojennego był inicjatorem i przewodniczącym „Komitetu Obrony Solidarności” (KOS) w Berlinie Zachodnim, która 1 sierpnia 1983 roku, została oficjalnie zarejestrowana i zmieniła nazwę na „Towarzystwo Solidarność” (TS). KOS wydawał „Biuletyn Informacyjny”, który po rejestracji zmienił nazwę na „Pogląd” i był organem prasowym „Towarzystwa Solidarność”. Egzemplarze „Poglądu” były oferowane bezpłatnie osobom, które proponowały przemycenie ich do Polski. Dla ułatwienia przewiezienia przez granicę, „Pogląd” był również wydawany w formie miniaturowej i w dużych ilościach wysyłany kanałami przerzutowymi. Nieregularnie wydawany był również niemieckojęzyczny odpowiednik „Poglądu” pod tytułem „Meinung”. Edward Klimczak przyjął od Kornela Morawieckiego propozycję bycia przedstawicielem „Solidarności Walczącej” i od tego czasu rozpoczęły się regularne wizyty łączników. Utrzymywał ścisły kontakt z Maciejem Frankiewiczem, przewodniczącym poznańskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. W 1983 roku Edward Klimczak został mianowany przez prezydenta Raczyńskiego członkiem Rady Narodowej rządu RP na Uchodźstwie w Londynie. Dzięki sukcesom Edwarda Klimczaka w zdobywaniu sponsorów, „Towarzystwo Solidarność” było najbardziej aktywną instytucją wysyłającą pomoc materialną i sprzętową wszystkim organizacjom niepodległościowym w Polsce, które się o taką pomoc zwróciły. Poprzez Edwarda Klimczaka i Kazimierza Michalczyka do Polski wędrowała nielegalna literatura (książki, magazyny, gazety) w językach polskim, rosyjskim, ukraińskim i angielskim. Z Polski, Autonomiczny Wydział Wschodni „Solidarności Walczącej” swoimi kanałami przerzucali ją do ówczesnego ZSRR. Edward Klimczak w 2009 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, a w 2007 roku medalem Solidarności „Zasłużony w Walce o Niepodległość Polski i Prawa Człowieka”. Był inwigilowany przez służby PRL w operacjach o kryptonimach: „Forkida”, „Galeta”, „Mafia II” oraz przez służby NRD o kryptonimach: „OV LEKTOR” i „OV SIZILIEN”.