Kobojczyk Ryszard

Zdjęcie

Urodził się w 1966 r. w m. Głogów

Był zaangażowany w działalność Radia „Solidarność Walcząca”. W latach 1985 – 1989 ściśle współpracował z Januszem Krusińskim. Jego dom stał się stałym punktem, z którego emitowane były podziemne audycje radiowe na oficjalnym paśmie UKF Polskiego Radia. Sygnał z konspiracyjnego nadajnika przebijał sygnał oficjalny nadawany ze Ślęży pod Wrocławiem, w promieniu około 1 kilometra. Emitował kilkadziesiąt audycji o różnych porach dnia. Po przejściu do struktur radia SW, został wyłączony z wcześniejszej działalności kolportażowej. Jeździł za granicę na spotkania z przedstawicielami SW (m.in. w Londynie z Tadeuszem Warszą) skąd przywiózł unikalne tranzystory mocy do radiowych nadajników.