Kolankiewicz Wiesław

Zdjęcie

Urodził się 11 lipca 1947 roku w Bisztynku, zm. 30 marca 2003 roku w Londynie.

W 1966 roku ukończył Technikum Mechaniczne w Kętrzynie. W latach 1966 – 1980 był zatrudniony kolejno w: Mechanicznych Zakładach Produkcyjnych WZGS w Giżycku, Pracowniczym Ośrodku Maszynowym w Wydminach, POM w Gajewie. W październiku 1980 wstąił do NSZZ „Solidarność”. 9 października tego samego roku zorganizował spotkanie, na którym zawiązał się MKZ Region Mazury w Giżycku. Do 15 grudnia 1980 roku Wiesław Kolankiewicz był jego przewodniczącym. W latach 1981 – 1983 pracował jako starszy specjalista bhp w Rominckim Kombinacie Rolnym w Gołdapi, w latach 1983 – 1984 wykonywał prace dorywcze. W latach 1983 – 1989 kolportował podziemną prasę, w tym tytuły takie jak: „Tygodnik Mazowsze”, „Kres”, „Solidarność Walcząca”. Rozprowadzał także ulotki, znaczki poczt podziemnych oraz tzw. cegiełki na pomoc represjonowanym. W związku z prowadzoną działalnością zwolniono go z pracy, inwigilowano, przesłuchiwano, wielokrotnie przeprowadzano rewizje w jego mieszkaniu. W latach 1984 – 1987 pracował jako konserwator w Spółdzielni Pracy Jedność w Gołdapi. W czerwcu 1985 roku kolportował ulotki nawołujące do bojkotu wyborów do Sejmu PRL. Od 1985 roku współorganizował i należał do RKW „S” Regionu Pojezierze. Od 1987 roku udostępniał swoje mieszkanie na oficjalną siedzibę RKW. Był współzałożycielem reaktywowanego w 1986 roku „Kresu”, a do roku 1989 także jego głównym drukarzem. Drukował też ulotki RKW. W 1987 roku pracował w Zakładzie Technicznego Wyposażenia Wnętrz w Gołdapi. W latach 1987 – 1989 należał do „Solidarności Walczącej”. W 1988 roku, w związku z wyborami do rad narodowych, uczestniczył w akcji wzywającej do bojkotu tych wyborów. W październiku tego samego roku został pobity przez ZOMO po Mszy za Ojczyznę w Warszawie, aresztowany i skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny i 60 dni aresztu. Osadzono go w Areszcie Śledczym Warszawa-Służewiec, a po odwołaniu się od wyroku, w listopadzie 1988 roku uniewinniono i uwolniono. Od 11 lutego 1989 roku wchodził w skład MKO „S” w Gołdapi. Od 16 kwietnia 1989 roku był członkiem TZR „S” Region Pojezierze. W lipcu 1989 roku wystąpił z „Solidarności”. W 1993 roku przeprowadził się do Wielkiej Brytanii.