Kołkiewicz Paweł

Zdjęcie

Urodził się 29 grudnia 1966 roku w Opocznie.

W latach 1985 – 1992 studiował na Politechnice Warszawskiej. Od 1983 roku był zaangażowany w działalność konspiracyjną w Opocznie. Przed maturą, w 1985 roku, był przesłuchiwany przez zastępcę szefa SB w Opocznie na skutek donosu. Od 1985 roku współpracował z Międzyzakładową Komisją Koordynacyjną (MKK) „Wola”. W ramach tej współpracy zajmował się kolportażem pism podziemnych takich jak: „Wola”, „PWA”, „BAZA”, „CDN”, „Tygodnik Mazowsze”, „KOS”, książek wydawnictw: „Nowa”, „Krąg”, „Rytm”, „Most”, „Przedświt” oraz pism studenckich „Miś”, „Grizzly”, „CIA” , „Kurier Akademicki”. Kolportował także pism podziemne czasopisma wydawane w innych miastach Polski. W 1986 roku przyłączył się do warszawskiego oddziału „Solidarności Walczącej” powstałej z grupy „Alternatywa”. W ramach działalności w SW kolportował pisma warszawskiej SW: ”Wolny Strzelec”, „Alternatywa” i „Solidarność Walcząca” oraz wrocławskiej SW: „Solidarność Walcząca”, „Wiadomości Bieżące”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Solidarność Młodych”, „Solidarność Dolnośląska”. Uczestniczył w akcjach Grup Wykonawczych SW tj. w akcjach ulotkowych, akcjach druku i w pracach redakcyjnych pism „Solidarności Walczącej”. Wiosną 1987 roku Paweł Kołkiewicz został zaprzysiężonym członkiem SW. W pokoju akademika ,,Bratniak” przy ul. Grójeckiej 39 w Warszawie, w którym mieszkał, często odbywały się spotkania warszawskiego oddziału SW. Pokój ten służył także dla celów kolportażu. Docierała do niego i była przekazywana dalej, prasa podziemna z Warszawy, Wrocławia, Łodzi, Poznania, Krakowa i Gdańska. Paweł Kołkiewicz w 2009 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, w 2012 roku Krzyżem Solidarności Walczącej, w 2019 roku Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości i w 2020 roku Krzyżem Solidarności i Wolności. W 2016 roku uzyskał także status działacza opozycji antykomunistycznej przyznany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.