Komorowska Antonina Danuta

Zdjęcie

Urodził się 30 lipca 1936 roku w Poznaniu.

Była pracownikiem Instytutu Gruźliczego w Warszawie, od 1982 roku należała do organizacji działającej pod nazwą Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników, założonej w kwietniu 1982 roku przez opozycjonistę Józefa Teligę. W mieszkaniu Danuty Anny Komorowskiej odbywały się spotkania działaczy OKOR. Lokal ten był także ważnym punktem kontaktowym działaczy NSZZ RI „Solidarność”. Od dnia wprowadzenia stanu wojennego ukrywała Józefa Teligę. W ramach swojej działalności uczestniczyła w organizowaniu protestów i akcji propagandowych przeciwko PRL. Utrzymywała kontakty z innymi strukturami konspiracyjnymi, w tym z grupą Zbigniewa Bujaka oraz z „Solidarnością Walczącą”. W wyniku śledztwa prowadzonego przez MSW w sprawie przynależności do OKOR, w dniu 13 grudnia 1983 roku została tymczasowo aresztowana. Przeszukano wówczas także jej mieszkanie i zarekwirowano przechowywane, przeznaczone do kolportażu, nielegalne wydawnictwa. 8 maja 1984 roku została zwolniona z aresztu, pod warunkiem, że dwa razy w tygodniu będzie meldowała się we właściwej jednostce Milicji Obywatelskiej. 23 lipca 1984 roku śledztwo umorzono. W ramach represji zablokowano jej możliwość wyjazdów zagranicznych. W 2016 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 549/2016 – nadano jej Krzyż Wolności i Solidarności.