Komorowska Teresa

Zdjęcie

Od początku lat 80-tych organizacyjnie zaangażowana w działalność ruchów solidarnościowych, zwłaszcza w działania “Solidarności Walczącej” Oddziału Trójmiasto. Wspierała logistykę kolportażu prasy i książek Solidarności Walczącej. Bezkompromisowa, uważała, że komunistami nie można rozmawiać o niczym innym jak tylko o bezwarunkowym oddaniu władzy. Należała do ściśle zakonspirowanej komórki oddziału trójmiejskiego Solidarności Walczącej zajmującej się przygotowaniem do stawiania czynnego oporu. Przeprowadziła rekonesans podczas demonstracji polegającej na podłożeniu i detonacji materiałów wybuchowych przy Komitecie Miejskim PZPR w Gdyni mającej uświadomić władzom możliwości techniczne opozycji niepodległościowej.

W 2010 roku pośmiertnie odznaczona Krzyżem “Solidarności Walczącej”.