Kondracki Ryszard (Nysa)

Zdjęcie

Urodził się 26 marca 1951 roku w Olecku.

W 1980 roku został członkiem NSZZ „Solidarność” oraz przewodniczącym Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej przy Rejonowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nysie. W 1981 roku wszedł w skład Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej. Od 1982 roku był zaangażowany w organizację druku podziemnych ulotek i plakatów oraz wydawnictw okolicznościowych kolportowanych wśród pracowników Zakładu Urządzeń Przemysłowych w Nysie. Rozpowszechniał podziemne pisma wydawane w Nysie, Otmuchowie, Paczkowie i Prudniku, m. in. Były to: „KOS”, „Solidarność Walcząca”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Opolska”. W 1982 roku założył bibliotekę wydawnictw niezależnych, w której do 1988 roku zgromadził około 100 woluminów. W 1984 roku razem z m.in. Zbigniewem Jakubkiem, drukował we własnym mieszkaniu podziemne pismo „Solidarność Młodzieży”. W latach 1984 – 1988 był jednym z uczestników grupy przemycającej do Czechosłowacji wydawnictwa religijne drukowane we Włoszech. W 2015 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 541/2015 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.