Kopacz Aleksander (Nowa Huta)

Zdjęcie

Urodził się w 1966 roku w m. Bochnia

Studiował na Politechnice Krakowskiej. W 1984 roku przyłączył się do grup młodzieżowych biorących udział w manifestacjach w Nowej Hucie. W latach 1985 – 1989 należał do Federacji Młodzieży Walczącej. Był także członkiem Krakowskiej Rady Koordynacyjnej FMW, organizatorem grup zajmujących się wykonywaniem antyreżimowych napisów na murach, rozklejaniem plakatów oraz kolportażem ulotek. Uczestniczył w licznych antyrządowych manifestacji za udział, w których karany grzywnami. Kolportował czasopisma FMW w tym m. in. „ABC Młodych”, a także pisma „Solidarności Walczącej” i Konfederacji Polski Niepodległej. W 2016 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 371/2016 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.