Kopera Janusz

Zdjęcie

s. Józefa i Stefanii z d. Kolbusz. Urodził się 26 czerwca 1942 roku w Woli Bobrowskiej, a zmarł 14 marca 2012 roku w Rzeszowie.

W latach sześćdziesiątych był szykanowany przez władze PRL za bojkot wyborów. W 1980 roku przyłączył się do organizowania struktur NSZZ Rolników Solidarność Wiejska, następnie został członkiem Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował grupy kolporterów prasy podziemnej. Należał do Duszpasterstwa Rolników w Krasiczynie oraz w Czernej. Był zaprzysiężonym członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. Janusz Kopera był wielokrotnie przesłuchiwany i poddawany rewizjom. W lipcu 1988 roku został skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Rzeszowie na karę grzywny w wysokości 41 500 złotych. Od lipca 1983 roku należał do „Solidarności Walczącej”. W listopadzie tego samego roku zainicjował i współzakładał Rzeszowski Komitet Oporu Rolników. Od 1984 roku, na terenie swojej gminy i gmin sąsiednich, kierował grupą „Solidarności Walczącej” i grupą OKOR. Koordynował kilka punktów przerzutowych prasy podziemnej sygnowanej przez m.in. Solidarność Walczącą, OKOR, KOS, Porozumienie Prasowe „Solidarność Zwycięży”, Liberalno-Demokratyczną Partię Niepodległość. W sierpniu 1985 roku rozpoczął wydawanie pisma pt. „Wieś Polska”. W 1987 roku, po powołaniu Tymczasowej Krajowej Rady Rolników i Konwentu Seniorów Niezależnego Ruchu Ludowego, na bazie tych kontaktów, zorganizował Niezależny Ruch Ludowy „Solidarność”. W sierpniu 1988 roku został sygnatariuszem powołania Lokalnego Parlamentu Ugrupowań Niezależnych Ziemi Rzeszowskiej z udziałem przedstawicieli SW (Antoni Kopaczewski, Andrzej Kucharski), KPN (Andrzej T. Mazurkiewicz), RKOR (Eugeniusz Błachowicz, Janusz Kopera), NSZZ RI Solidarność w Jarosławiu (Jadwiga Misiąg). Wyrażał negatywny stosunek do porozumień Okrągłego Stołu, a następnie do tworzenia Komitetów Obywatelskich „Solidarność”. W 2009 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2010 roku Krzyżem Solidarności Walczącej.