Korczak Krzysztof

Zdjęcie

Urodził się 3 kwietnia 1962 w Szczecinie.

W 2002 roku ukończył studia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Od końca lat siedemdziesiątych miał kontakt ze środowiskami opozycyjnymi. W latach 1980 – 1981 pracował na stanowisku referenta w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Szczecinie. We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność” przy szczecińskim Urzędzie Miejskim. Po wprowadzeniu stanu wojennego został zwolniony z pracy. Przez następne lata pracował jako listonosz i katecheta w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Szczecinie. W latach 1982 – 1985 szefował grupie oporu (we współpracy m.in. z Mirosławem Gudowskim, Ryszardem Pilatem, Marianem Korczakiem, Winicjuszem Gureckim), współorganizował i uczestniczył w akcji plakatowania miasta w rocznicę Sierpnia ’80. Był redaktorem, autorem, drukarzem i kolporterem podziemnego tygodnika „Jedność”. W 1985 roku został członkiem szczecińskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. W ramach działalności w tej organizacji drukował, wydawał podziemne pismo „Gryf”, organizował akcje ulotkowych w środowisku młodzieży szkół średnich, kolportował, współorganizował manifestacje antyreżimowe, akcje demontażu tablic z nazwą „Placu Włodzimierza Lenina” i ich zamiany na „Plac Józefa Piłsudskiego”. 13 grudnia 1989 zorganiozwał manifestację przed szczecińskim WUSW przeciwko porozumieniu z komunistami. Był wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin, przesłuchiwany, poddawany rewizjom. W latach 1986 – 1987 pracował jako sprzedawca w księgarni Ossolineum w Szczecinie. W 1988 roku był zatrudniony jako akwizytor w firmie handlowej Polska AG w Warszawie. W latach 1988 – 1989 był pracownikiem w PZZ Helios i Inter Commerce tamże. Po 1990 roku przedsiębiorca, a następnie przedstawiciel handlowy. Od 2006 roku jest pracownikiem restauracji w Londynie. Wydał dwa tomiki poezji. Krzysztof Korczak w 2007 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W latach 1983 – 1985 był rozpracowywany przez Wydz. V/III WUSW w Szczecinie w ramach SOR o kryptonimie „Widok”. W latach 1985 – 1986 przez Wydz. III WUSW w Szczecinie w ramach SOS o kryptonimie „Kosa”. W latach 1988–1990 przez Wydz. III/WSiA WUSW w Szczecinie w ramach SOS/SOR o kryptonimie „Hindus”.