Korczak Marian

Zdjęcie

Urodził się 25 marca 1934 roku w Sadłowie Parcelach, a zmarł 16 lutego 2008 roku w Szczecinie.

W 1947 roku uczestniczył w akcji ulotkowej „Tak, dla Stanisława Mikołajczyka”. W 1956 roku ukończył kursy przysposobienia zawodowego dla spawaczy. W latach 1958 – 1963 pracował jako spawacz w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. W latach 1963 – 1965 był zatrudniony w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa. W latach 1965 – 1970 był pracownikiem Spółdzielni Pracy Budownictwa Przemysłowego, a w okresie między 1971 rokiem, a rokiem 1976, pracownikiem SP Budownictwa Ogólnego nr 3. W latach 1977 – 1978 zatrudniony był w prywatnym zakładzie blacharskim. W latach 1978 – 1990 pracował w Spółdzielni Usług Motoryzacyjnych. W 1976 roku brał udział w proteście robotniczym w SPBO nr 3. 1 lipca 1976 roku został zwolniony dyscyplinarnie z pracy za propagowanie pomysłu organizowania wolnych związków zawodowych. We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność” i został przewodniczącym Komitetu Założycielskiego w SUM, a następnie przewodniczący KZ. W 1981 roku był pośrednikiem w systemie kolportażowo-informacyjnym ABC ZR Pomorze Zachodnie. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w Komitecie Pomocy Internowanym, uczestniczył w akcji pomocy osobom represjonowanym i ich rodzinom. Do 1986 roku był drukarzem, współwydawcą, organizatorem środków finansowych i kolportażu podziemnego tygodnika „Jedność”. 11 maja 1982 roku został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie. W lipcu 1982 roku zwolniono go ze względu na zły stan zdrowia. W 1985 roku współorganizował wydawanie podziemnego pisma „Gryf”, uczestniczył także w akcjach„Solidarności Walczącej” w Szczecinie. Do 1989 roku brał udział w antyreżimowych manifestacjach i w licznych akcjach ulotkowych. Był kilkakrotnie zatrzymywany. Jego mieszkanie było poddawane rewizjom, on sam był zastraszany i nakłaniany do emigracji. Po 1990 roku przedsiębiorca. W 1999 roku przeszedł na emeryturę. W 1976 roku był rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Szczecinie w ramach SOS o kryptonimie „Betoniarz”. W latach 1984 – 1985 przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w ramach SOS o kryptonimie „Widok”. W latach 1985 – 1986 przez Wydz. III WUSW w Szczecinie w ramach SOS o kryptonimie „Kosa”. W latach 1988–1990 przez Wydz. III/WSiA WUSW w Szczecinie w ramach SOS/SOR o kryptonimie „Hindus”.