Kornaś Krzysztof

Zdjęcie

Urodził się 29 września 1964 roku w Suchej Beskidzkiej, a zmarł 21 listopada 2008 roku w Krakowie.

Działał pod pseudonimem „Dziki”. W 1984 roku ukończył Technikum Chemiczne w Tarnowie. W latach 1984 – 1985 odbywał praktykę w Studenckim Hufcu Pracy w Krakowie. W 1985 roku rozpoczął studia na Wydziale Leśnictwa krakowskiej Akademii Rolniczej. W tym samym roku został członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów i współtwórcą studenckiego podziemnego pisma „Index”. Współorganizował akcje ulotkowe NZS oraz akcje malowania antyreżimowych haseł na murach. Drukował czasopisma podziemne takie jak: „Z Ukrycia”, „Index”, „Gwarek” „Hutnik” (z Leszkiem Jaranowskim). Projektował i wykonywał plakaty, kalendarze i znaczki poczty podziemnej „Solidarność”. W październiku 1988 roku wszedł w skład Krakowskiej Rady Koordynacyjnej NZS (m.in. z Piotrem Hertigiem, Grzegorzem Surdym, Janem Gębskim, Dariuszem Piekło) i został przedstawicielem krakowskiego NZS we władzach krajowych. Współpracował z Federacją Młodzieży Walczącej (m.in. w kontakcie z Januszem Rybińskim i Włodzimierzem Pietrusem). Pod koniec lat osiemdziesiątych wstąpił do „Solidarności Walczącej”. W ramach działalności w tej organizacji drukował czasopisma dla SW. W 1988 roku wyjechał do Wrocławia i tam zajął się składem oraz drukiem w centrali SW.