Korona Witold (Częstochowa - Kluczbork)

Zdjęcie

Urodził się w 1965 r. w m. Blachownia

Pan Witold Korona w latach 1985 – 1989 działał w strukturach podziemnych Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz „Solidarności”. Zajmował się kolportażem nielegalnej literatury.
W lutym 1987 r. został zatrzymany na dworcu w Warszawie, posiadał przy sobie maszynopis nielegalnego wydawnictwa. Po zatrzymaniu przeprowadzono w jego mieszkaniu przeszukania, podczas którego znaleziono wydawnictwa bezdebitowe, kasety, ulotki i znaczki „Solidarności”. Sprawę skierowano do kolegium. Pan Witold Korona został skazany na karę grzywny w wysokości 50 tys. zł.
W maju 1987 r. Rzecznik ds. Studentów wszczął postępowanie wyjaśniające w związku z nałożoną na Witolda Koronę kara grzywny i ciążącymi na nim zarzutami. Ostatecznie został skreślony z listy studentów.