Kotecki Franciszek (Brzeg)

Zdjęcie

Urodził się 26 lutego 1946 roku w Brzegu, a zmarł 12 maja 2014 roku tamże.

W 1963 roku ukończył ZSZ w Brzegu. W latach 1962 – 1972 pracował w Fabryce Siewników Brzeg oraz brzeskiej Fabryce Maszyn Rolniczych Agromet. W latach 1972 – 1995 był zatrudniony jako garbarz skór w Śląskich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Otmęt” – Garbarnia Brzeg. W październiku 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”, został przewodniczącym Komitetu Założycielskiego a następnie wiceprzewodniczącym KZ. Wchodził w skład Komisji Porozumiewawczej Przedsiębiorstwa ŚZPS Otmęt. Od 2 października 1980 roku do maja 1981 roku był członkiem MKZ w Brzegu. Od 12 kwietnia 1981 roku należał do Prezydium Zarządu MKK w Brzegu. Po wprowadzeniu stanu wojennego, 14 grudnia 1981 roku wziął udział w proteście w zakładzie pracy. Od grudnia 1981 roku do 1989 roku wchodził w skład TKZ. Od 17 lutego 1982 roku do lutego 1989 roku był członkiem Tajnej MKK Ziemia Brzeska. Od grudnia 1981 roku do roku 1983 działał w Komitecie Pomocy Internowanym i Aresztowanym w Brzegu. Od grudnia 1981 roku do 1989 roku organizował sieć kolportażu i kolportował w Brzegu i okolicach ulotki, podziemne książki i czasopisma w tym m.in. tytuły takie jak: „Solidarność Walcząca”, „Z Dnia na Dzień”, „Prostownik”, „Gross Rosen”, „Tygodnik Mazowsze”, „Bez Cenzury”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Region”, „Ogniwo”. Od lutego 1982 roku do lutego 1989 roku współzakładałm i współpracował z redakcją podziemnego pisma „Prostownik”. Organizował także druk i drukował takie czasopisma jak: „Prostownik”, „Z Dnia na Dzień” i „Solidarność Walcząca”. 13 maja 1982 roku wziął udział w strajku w zakładzie pracy. W latach 1982 – 1989 był współpracownikiem „Solidarności Walczącej”. 31 sierpnia 1982 roku został zatrzymany, 2 września tego samego roku internowany. Był przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie. 25 listopada 1982 roku zwolniono go. W 1983 roku został zwolniony z pracy. Następnie pracował kolejno: w prywatnych warsztatach rzemieślniczych, w Brzeskich Zakładach Urządzeń Wagonowych Bewag, we własnej firmie, w Urzędzie Miasta i Gminy w Brzegu. W latach 1983 – 1990 działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy brzeskiej parafii św. Mikołaja, a po zmianie afiliacji, od roku 1987, w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu. W 1989 roku ponownie przystąpił do „Solidarności”. Od 24 lutego 1989 roku do lutego 1990 roku wchodził w skład RKW Dolny Śląsk – Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Brzegu. Od kwietnia 1989 roku do 1990 roku był członkiem KO „S” w Brzegu. Po 1990 roku pełnił mandat radnego Miasta Brzeg. W 2013 roku przeszedł na emeryturę. Od 10 marca 1981 roku do 1987 roku był rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO/WUSW w Opolu. Od 13 sierpnia 1987 roku do 19 października 1989 roku był rozpracowywany przez p. V RUSW w Brzegu w ramach KE o kryptonimie „Odnowiciel”.