Kowalik Józef Zbigniew (Lubin)

Zdjęcie

Urodził się 13 marca 1956 roku w Żarach.

We wrześniu 1980 roku wstąpił w szeregi NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 14 – 17 grudnia 1981 roku współorganizował strajk okupacyjny i wchodził w skład Komitetu Strajkowego na Szybie Rudna Zachodnia w KGHM Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach. Za czynny udział w strajku został powołany do rezerwy LWP. W latach 1982 – 1989 był członkiem sekcji kolportażu „Rudna Zachodnia” podziemnej Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność KGHM Zakładu Robót Górniczych w Lubinie. W latach 1983 – 1989 należał do „Solidarności Walczącej”. W ramach działalności w tej organizacji kolportował wydawnictwa podziemne w tym m.in. „Solidarność Walcząca”, „Żądło Robola”, „Biuletyn Informacyjny TKZ NSZZ Solidarność ZRG Lubin”, „NSZZ Solidarność Zagłębia Miedziowego ”, „Wolny Głos”. W okresie 1984 – 1989, w ramach TKZ NSZZ Solidarność KGHM ZRG Lubin i działalności w „Solidarności Walczącej”, odpowiadał za akcję bieżącą na szybie „Rudna Zachodnia”. Brał udział w akcjach ulotkowych, protestacyjnych oraz w akcjach malowania antyreżimowych haseł na murach i wyrobiskach kopalni. W maju 1988 roku został współorganizatorem strajku w KGHM Zakładzie Robót Górniczych Lubin. W sierpniu 1988 roku, współorganizował strajk w KGHM. W tym samym roku wszedł w skałd Komitetu Organizacyjnego NSZZ Solidarność w Zakładzie Robót Górniczych Lubin.