Kowalski Gerard

Zdjęcie

Działał pod pseudonimem „Michaś”. Na początku lat osiemdziesiątych był szefem poznańskiego Klubu Karate „Feniks”. W 1982 roku został zaprzysiężonym członkiem „Solidarności Walczącej”. W ramach działalności w jej strukturach zajmował się przede wszystkim drukowaniem podziemnych wydawnictw i ich kolportażem. W stanie wojennym organizował także papier dla celów druku.