Kóź Janusz (Toruń)

Zdjęcie

Organizował druk, na początku działalności pisma ,,Solidarność Walcząca’’ w Toruniu. Później zajęła się tym największa , podziemna oficyna Kwadrat.