Koza Mieczysław (Legnica)

Zdjęcie

Urodził się 22 grudnia 1948 roku w Bukowcu.

W 1972 roku ukończył studia na Wydziale Budowy Maszyn na Politechnice Poznańskiej. W latach 1966 – 1972 należał do ZSP. W latach 1980–1985 był członkiem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Lubinie. W marcu 1968 roku uczestniczył w antyreżimowej manifestacji studentów w Poznaniu. W latach 1972 – 1976 pracował jako główny mechanik w Rejonie Eksploatacji Dróg Publicznych w Nowym Tomyślu. W latach 1976 – 1979 pełnił funkcję kierownika oddziału remontów hutniczych w Zakładach Naprawczych Maszyn Zanam w Polkowicach w KGHM w Lubinie. W latach 1979 – 1983 był kierownikiem w Zakładzie Remontowo-Montażowym w Polkowicach KGHM, Wydział Remontów Hutniczych Legnica z siedzibą w Hucie Miedzi Legnica. We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”. W listopadzie tego samego roku został członkiem KZ, a w roku 1981 wiceprzewodniczącym Rady Pracowniczej. Po wprowadzeniu stanu wojennego, od grudnia 1981 roku do września 1982 roku należał do MKS w Legnicy. W latach 1982 – 1983 współorganizował oraz był liderem podziemnych struktur „Solidarności” w swoim zakładzie pracy. Zbierał składki na działalność związkową. Kolportował wydawnictwa podziemne takie jak” „Na Bieżąco…”, „Solidarność Zagłębia Miedziowego”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Tygodnik Mazowsze” oraz ulotki. W latach 1982 – 1983 był kurierem między Legnicą a Wrocławiem. W latach 1982 – 1983 współpracował z wrocławskim oddziałem „Solidarności Walczącej” (kontakt z Andrzejem Mycem). W latach 1982 – 1983 był organizatorem materiałów poligraficznych dla podziemnych drukarni w Legnicy i we Wrocławiu. 30 kwietnia 1983 roku został zatrzymany. 1 maja został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Legnicy, a następnie ZK we Wrocławiu. 30 czerwca tego samego roku zwolniono go. 19 lipca 1983 roku Sąd Rejonowy w Legnicy umorzył postępowanie w jego sprawie. We wrześniu 1983 roku został zwolniony z pracy. W latach 1983 – 1985 wezwany na kilka tzw. rozmów ostrzegawczych. W latach 1983 – 1984 pracował jako kierownik wydziału remontowego w Przedsiębiorstwie Budownictwa Inżynierii Miejskiej Inżynieria w Legnicy. W latach 1984 – 1987 był zatrudniony jako majster, kierownik (w 1985 na budowie elektrociepłowni w Zielonej Górze) w Przedsiębiorstwie Montażu Urządzeń Przemysłowych Energomontaż-Zachód we Wrocławiu Oddział w Legnicy. W latach 1987 – 1988 pracował w Zakładzie Wulkanizacyjnym Jana Sikory w Legnicy. W 1988 rozpoczął własną działalność gospodarczą. Od kwietnia do czerwca 1989 działał w KO „S” w Legnicy.W 2014 roku przeszedł na emeryturę. W 2017 roku został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.
Od 2 maja 1983 roku do 6 stycznia 1984 roku był rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Legnicy w ramach SOR o kryptonimie „Kierownik”. Od 9 stycznia do 2 października 1984 roku przez Wydz. V WUSW tamże w ramach SOR o kryptonimie „Włamywacze”. Od 2 października 1984 roku do 31 stycznia 1986 roku przez Wydz. V WUSW tamże w ramach KE o kryptonimie „Organizator”.