Kozakowska Sylwia

Zdjęcie

Urodziła się 21 września 1947 roku we Wrocławiu.

W trakcie studiów na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego czynnie uczestniczyła w protestach przeciw cenzurze i represjom. Rozrzucała ulotki oraz brała udział w antyreżimowych manifestacjach ulicznych. Po studiach, pracując na uczelni, rozpowszechniała wśród studentów nielegalne, wydawane na Zachodzie książki. W 1979 roku zaczęła rozprowadzać „Biuletyn Dolnośląski” i brać udział w spotkaniach z osobami z kręgu opozycji. W 1980 roku zaangażowała się w tworzenie NSZZ „Solidarność” na swojej uczelni i w nim działała. Do organizacji „Solidarność Walcząca” została wprowadzona przez Małgorzatę Martynowską. 14 grudnia 1983 roku została zatrzymana. Kilkakrotnie była także zatrzymywana na 48 godzin. 11 kwietnia 1984 roku Sylwię Kozakowską aresztowano. Przebywała w więzieniach na Podwalu, przy ul. Kleczkowskiej oraz w Krzywańcu. 22 czerwca tego samego roku areszt uchylono. W trakcie ogólnoposlkiej akcji „Brzoza III” , mającej na celu neutralizację wpływów „Solidarności Walczącej”, w mieszkaniu Sylwii Kozakowskiej zostaje przeprowadzona rewizja w dniu 11 kwietnia 1987 roku.