Kozicki Grzegorz

Zdjęcie

Na początku 1983 r. utworzono oddział Solidarności Walczącej w Lublinie, do którego dołączył. Główną formą aktywności w latach 1983-1987 była redakcja, druk i kolportaż gazetki „Solidarność Walcząca”(Oddział Lublin). W ramach biblioteczki SW wydrukowano też kilka broszur.