Koziestański Krzysztof

Zdjęcie

Urodził się 5 marca 1963 roku w Warszawie.

Od 1979 roku do czerwca 1982 roku należał do Ruchu Młodej Polski. W lutym 1981 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w grudniu 1981 roku, jako działacz „S” przeszedł do konspiracji, w którą był zaangażowany do czerwca 1989 roku. W czerwcu 1986 roku został członkiem warszawskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. Współpracował z ks. Stanisławem Małkowskim. Kolportował prasę podziemną, m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”, „Biuletyn Dolnośląski, „Solidarność Walczącą”. Obsługiwał sitodruk, wytwarzał kartki i znaczki okolicznościowe. Tworzył okładki do kaset magnetofonowych, videofonowych oraz plakaty i transparenty. Działał także przy warszawskiej parafii św. Anny, gdzie od 1979 roku blisko współpracował z ks. Jerzym Popiełuszką. Brał udział w wielu antyreżimowych manifestacjach, pomagał w organizowaniu uroczystości rocznicowych i mszy za Ojczyznę.