Kozłowska Ewa

Zdjęcie

Urodziła się w 1953 r. w Bytomiu

Działała pod pseudonimami: „Awa” i „Czarna Ewka”.
Użyczyła swojego mieszkania dla osób ukrywających się w pierwszych miesiącach stanu wojennego w tym m.in. Kornelowi Morawieckiemu. Również w jej mieszkaniu odbywały się spotkania konspiracyjne z przedstawicielami miast z poza regionu. Po zdekonspirowaniu mieszkania w konsekwencji zeznań Kazimierza Klementowskiego, została aresztowana. W trakcie przesłuchań nikogo nie wydała. Po wyjściu z więzienia działała w strukturach kolportażowych „Solidarności Walczącej”. Kolportowała także wydawnictwa podziemne na teren Kujaw.