Kozłowski Jerzy

Zdjęcie

Urodził się 25 XII 1954 r. w Warszawie. W konspiracji używał pseudonimu „Koziołek”. W latach 1980 – 1981 za działalność strajkową i konspiracyjną trafił do więzienia. Do Solidarności Walczącej trafił przez Andrzeja Górskiego, Edwarda Mizikowskiego, Krzysztofa Wolfa oraz Andrzeja Stankiewicza. W SW zajmował się kolportażem ulotek, obstawianiem włączanej „Gadały” czyli potocznej nazwy urządzenia nagłaśniającego, wykorzystywanego przez organizacje opozycyjne w PRL. Udostępniał również lokal do kręcenia programu pt. „Siekiera motyka bimber szklanka”.