Krawczyk Jadwiga

Zdjęcie

Urodziła się w 1942 roku w m. Wilno

W 1980 roku została członkiem NSZZ „Solidarność” i pełniła funkcję sekretarza Komisji Zakładowej przy Zarządzie WSS „Społem” w Gdańsku. 16 grudnia 1981 roku została zatrzymana za udział w strajku w Stoczni Gdańskiej i osadzona w areszcie KMMO w Starogardzie Gdańskim. 18 grudnia tego samego roku Kolegium ds. Wykroczeń w Starogardzie Gdańskim wymierzyło Jadwidze Krawczyk karę 3 miesięcy pozbawienia wolności. 17 lutego 1982 roku wyszła na wolność i wróciła do działalności podziemnej, angażując się w druk i kolportaż ulotek na terenie Gdańska. 15 maja 1982 roku została aresztowana pod zarzutem przechowywania i kolportażu materiałów bezdebitowych. 25 maja tego samego roku została osadzona w Areszcie Śledczym w Koszalinie. Proces w jej sprawie toczył się przed Sądem Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, który wyrokiem z 20 lipca 1982 roku uniewinnił ją od zarzucanych czynów. W 2017 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 207/2017 – nadano jej Krzyż Wolności i Solidarności.