Krzemiński Marian

Zdjęcie

Urodził się 23 lipca 1960 roku w Radzyniu Chełmińskim.

Na początku lat osiemdziesiątych studiował na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki na Uniwersytecie Wrocławskim. 8 kwietnia 1981 roku wstąpił do Niezależnego Zrzeszenia Studentów W nocy z 2 na 3 maja 1982 roku, wraz z grupą studentów zw swojego wydziału, zawiesił flagę Solidarności na iglicy wrocławskiej. Po tym wydarzeniu już w czerwcu 1982 z rekomendacji Jacka Leśkowa został przedstawiony Hannie Łukowskiej – Karniej. Za jej pośrednictwem uczestniczył w spotkaniach z Kornelem Morawieckim i innymi założycielami SW. Został zaprzysiężony jako członek tej organizacji. Początkowo uczestniczył w różnych akcjach, w tym, w pierwszych próbach nadawania sygnału radiowego z nadajników dostarczanych przez Jana Pawłowskiego oraz w kolportażu wydawnictw podziemnych na terenie Dolnego Śląska (Głogów, Lubin, Nowa Sól, Brzeg). W okresie późniejszym był dublerem Kazimierza Klementowskiego, uczestnicząc między innymi w dostarczaniu matryc, druku i kolportażu wydawnictw SW. Współpracował aktywnie z Zofią Maciejewską i jej strukturą.
Po raz pierwszy został zatrzymany 14 grudnia 1983 roku w kotle przy ul. Białowieskiej 21 we Wrocławiu, a następnie 13 stycznia 1984 roku w Głogowie, skąd został przewieziony do Aresztu Śledczego na Podwalu we Wrocławiu. Wkrótce został przeniesiony do aresztu na Świebodzkiej, gdzie przebywał do 16 lipca, kiedy to zwolniono co najmniej 22 członków SW na mocy ustawy o amnestii z 21 lipca 1984 roku. W trakcie aresztowań odmawiał wszelkich zeznań.
Po wyjściu z aresztu jako zdekonspirowany członek SW, kontynuował działalność głównie pod nadzorem Wojciecha Myśleckiego. Po powrocie do Głogowa i podjęciu pracy w KGHM w 1985 roku, odtwarzał struktury NSZZ Solidarność Zagłębia Miedziowego i był aktywnym członkiem Związku, w tym również delegatem na II Krajowy Zjazd.