Krzyżanowski Henryk

Zdjęcie

Urodził się 28 stycznia 1946 roku w Sieradzu.

W 1964 roku ukończył studia w zakresie romanistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1974 roku ukończył anglistykę na tej samej uczelni. W 1981 roku uzyskał stopień doktora z filologii angielskiej. W marcu 1968 roku uczestniczył w antyreżimowych manifestacji studenckich. W latach siedemdziesiątych miał kontakt ze środowiskami opozycyjnymi. Od 1976 roku kolportował wydawnictwa niezależnych w tym m.in. „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR oraz publikacje Instytutu Literackiego w Paryżu. W latach 1969 – 1974 pracował jako nauczyciel w I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 1974 – 1986 był zatrudniony w Instytucie Filologii Angielskiej UAM. We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”, wszedł w skład Komitetu Założycielskiego, a następnie KZ na UAM. W lipcu 1981 roku został delegatem na I WZD Regionu Wielkopolska. Był członkiem ZR. Na przełomie września i października roku był 1981 delegatem na I KZD. Po wprowadzeniu stanu wojennego, 16 grudnia 1981 roku, Henryk Krzyżanowski został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. Wziął tam udział w kilkudniowej głodówce. Został zwolniony 5 lipca 1982 roku. Od 1982 roku współpracował z TKZ na UAM i TZR. W latach 1986 – 1989 należał do „Solidarności Walczącej”. Był członkiem redakcji „Czas Kultury”. W latach 1982 – 1989 kolportował wydawnictwa podziemnych w tym takie tytuły jak: „Solidarność Walcząca”, „Czas Kultury”, „Kultura Niezależna”, „Tygodnik Mazowsze” oraz książki wydawnictw NOWa, CDN, Suplement, Errata, Krąg. W latach 1983 – 1987 kolportował podziemne kasety audio i wideo z punktu kolportażowego Janusza Weissa. Był współorganizatorem akcji szkoleniowo-oświatowych, ulotkowych, protestacyjnych oraz Mszy za Ojczyznę. Zbierał składki na działalność związkową, wydawniczą i pomoc dla represjonowanych. W latach 1986 – 1990 pracował jako kierownik metodyczny w Prywatnej Szkole Języków Obcych „Lektor” w Poznaniu. W 1989 należał do poznańskiego KO „S”, gdzie pełnił funkcję rzecznika prasowego. W 2011 roku przeszedł na emeryturę, kontynuuje pracę tłumacza.
Od 28 grudnia 1981 roku był rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach SOS o kryptonimie „Uzdrowiciele”, a od 19 lipca 1983 roku do 17 grudnia 1986 roku w ramach KE o kryptonimie „Hrabia”.