Krzyżański Andrzej (Konin)

Zdjęcie

Urodził się 19 października 1949 roku w Rogoźnie.

Współpracownik konińskich struktur „Solidarności Walczącej”. Był członkiem NSZZ „Solidarność” w Hucie Aluminium Konin. W styczniu 1982 roku został oskarżony o to, że „w dniu 18 grudnia 1981 roku w Koninie po ogłoszeniu stanu wojennego w PRL, działając w celu osłabienia gotowości obronnej PRL, wywiesił na terenie Huty Aluminium w Koninie dwie ręcznie napisane ulotki zawierające fałszywe wiadomości, mogące osłabić gotowość obronną PRL oraz wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z 13 stycznia 1982 roku Andrzej Krzyżański został skazany na 3 lata pozbawienia wolności. Postanowieniem z 19 listopada 1982 roku Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu udzielił mu przerwy w odbywaniu kary na okres 6 miesięcy. Uchwałą Rady Państwa z 12 maja 1983 roku został warunkowo zwolniony z odbywania reszty kary. Postanowieniem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z 11 sierpnia 1983 roku darowano karę na mocy przepisów amnestii. Po wyjściu na wolność kolportował nielegalne wydawnictwa oraz sporządzał antyreżimowe ulotki, które później rozrzucał. W 1985 roku Andrzej Krzyżański został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Był podejrzany o to, że „od października 1984 roku do października 1985 roku w Koninie, działając czynem ciągłym, rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa zawierające treści szkalujące ustrój i naczelne organy PRL, a nadto jest autorem nielegalnego wydawnictwa pt. »Robotnik«.” Wyrokiem Sądu Rejonowego w Koninie z 22 kwietnia 1986 roku został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Koninie z 13 sierpnia 1986 roku umorzono wobec niego postępowanie na zasadzie przepisów amnestii. Od września 1989 roku Andrzej Krzyżański był ponownie obserwowany przez SB jako osoba podejrzana o ekstremizm.