Kubisz Edward Kazimierz

Zdjęcie

Urodził się 13 lutego 1945 roku we Włoszczowej.

W sierpniu 1980 roku brał udział w strajku w Fabryce Automatów Tokarskich Ponar–Wrocław w Pleszewie. Od października 1980 roku działał w strukturach NSZZ „Solidarność”. W grudniu tego samego roku objął funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej i uczestniczył w pracach Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w Pleszewie. W lipcu 1981 roku został członkiem Grupy Negocjacyjnej Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa w Kaliszu, powołanej do rozmów z władzami regionu. W marcu 1982 roku stał się jednym z sygnatariuszy apelu pracowników Pleszewskiej Fabryki Obrabiarek w sprawie uwolnienia internowanych i aresztowanych. Pełnił rolę łącznika między Tajną Komisją Zakładową a MKK w Pleszewie oraz Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej Wielkopolska Południowa w Kaliszu. Prowadził kolportaż podziemnych wydawnictw w tym m.in.: „Tygodnika Mazowsze”, „Woli”, „Wolnej Trybuny”, „Bez Cenzury”, „Gazety Dźwiękowej”. Brał również udział w akcjach plakatowych. Działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy oraz w Duszpasterstwie Nauczycieli przy klasztorze ss. służebniczek w Pleszewie. W latach 1987 – 1990 współpracował z poznańskim oddziałem „Solidarności Walczącej”. W 1989 roku został współredaktorem podziemnego pisma zakładowego „Solidarność. Famot KZ” oraz członkiem Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w Pleszewie. W 2014 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 507/2014 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.