Kublicki - Piottuch Witold

Zdjęcie

Urodził się w 1938 roku w Równym.

W latach 1982 – 1988 był członkiem Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Był również przedstawicielem Grupy Zabrzańskiej – biuletynu „Bibuła”. W piwnicy jego domu działała nielegalna drukarnia. Udostępniał swój dom również celem zebrań TKK NAZZ „S” organizowanych przez RKW NSZZ „S” w Gliwicach. Był zaangażowany w kolportaż wydawnictw podziemnych w tym m.in. LDP-N „Niepodległość”, „Tygodnik Mazowsze”, „PiK”, „WiS”, „Szerszeń”, „Szeptem”, „Bibuła” oraz „Solidarność Walcząca” W 1989 roku wyemigrował z Polski.