Kubrak Kazimierz Zygmunt

Zdjęcie

Urodził się 23 grudnia 1952 roku w Krakowie.

Po wprowadzeniu stanu wojennego kolportował prasę podziemnej oraz uczestniczył w antyreżimowej manifestacji w Krakowie – Nowej Hucie. W związku z udziałem w demonstracji w dniu 31 sierpnia 1983 roku został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Zwolniono go w dniu 15 listopada 1983 roku. Prowadzone przeciw niemu postępowanie karne umorzono na mocy przepisów o amnestii. W latach 1983 – 1986 był zaangażowany w kolportaż prasy podziemnej wydawanej przez Porozumienie Prasowe „Solidarność Zwycięży”. Był związany z „Solidarnością Walczącą”. W 2016 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 374/2016 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.