Kuczyński Marek Józef

Zdjęcie

Urodził się w 1969 roku w m. Zielona Góra

W latach 1985 – 1989 był kolporterem wydawnictw podziemnej ,,Solidarności” w tym m.in.: ,,Tygodnik Mazowsze”, ,,Przewodnik Wiadomości Agencyjnych”, ,,Feniks”, ,,KOS”, ,,Obserwator Wielkopolski”, ,,Solidarność Walcząca” oraz wrocławski ,,Region”. Kolportował również młodzieżowe wydawnictwa niezależne, m.in.: ,,Szaniec. Biuletyn Młodzieży Niezależnej” z Gorzowa Wielkopolskiego, ,,Korek. Pismo Ruchu Młodzieży Niezależnej” z Międzyrzecza oraz ,,Liczą się czyny” z Wrocławia. Ostatni z wymienionych tytułów również wpółredagował. Uczestniczył w akcjach ulotkowych oraz akcjach malowania antyreżimowych napisów na murach. W latach 1985 – 1990 współpracował z ,,Ruchem Młodzieży Niezależnej” z Gorzowa Wielkopolskiego i Międzyrzecza. W latach 1988 – 1989 współpracował z wrocławskim i poznańskim oddziałem ,,Solidarności Walczącej”. 11 listopada 1986 roku współzakładał „Ruch Młodzieży Solidarnej” w Sulechowie. W latach 1989 – 1990 był redaktorem naczelnym czasopisma ,,RMS. Pismo Ruchu Młodzieży Solidarnej”, do którego pisał i rysował pod pseudonimem ,,Dalton”. W 1989 roku aktywnie działał na rzecz Komitetu Obywatelskiego ,,Solidarność” w Sulechowie, pomagał także w przygotowaniu czerwcowych wyborów. W 2019 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 147/2019 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.