Kujawa Helena

Zdjęcie

Urodziła się w 1945 r. w Gdyni

W latach osiemdziesiątych, w trakcie stanu wojennego i po jego zniesieniu, działała w tajnych strukturach związkowych. Była zaangażowana w kolportaż prasy niezależnej i książek z twz. drugiego obiegu. Była również łączniczką podziemnych struktur „Solidarności Walczącej” w Trójmieście, w tym, przez długi czas pełniła rolę, głównej łączniczki Andrzeja Kołodzieja. Udzielała gościny ukrywającym się działaczom „Solidarności Walczącej”. Dbała o Jego bezpieczeństwo. Zapewniała transport, organizowała spotkania poszukiwanego przez SB Andrzeja Kołodzieja z działaczami innych struktur podziemnych. Wchodziła w skład zorganizowanej przez Zofię Pawłowską grupy kwatermistrzowskiej, w ramach działalności w której organizowała lokale, mieszkania i zaopatrzenie. Była także zaangażowana w pomoc charytatywną osobom represjonowanym.

Odznaczona Krzyżem Solidarności Walczącej, Złotym Krzyżem Zasługi