Kulawik Mirosław

Zdjęcie

Urodził się 29 czerwca 1944 w Poznaniu, a zmarł 1 maja 1995 roku tamże.

W latach 1965 – 1995 pracował w drukarni Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W drukarni uniwersyteckiej zatrudniony był na stanowiskach zecera i rewizora maszyn poligraficznych. W okresie tzw. karnawału „Solidarności”, uczestniczył w zakładaniu NSZZ „Solidarność” na terenie swojego zakładu pracy, będąc jednym z jej najbardziej aktywnych członków. Po wprowadzeniu stanu wojennego dostarczał żywność i pomoc materialną dla rodzin osób internowanych. Był przesłuchiwany przez SB. W jego mieszkaniu kilkakrotnie przeprowadzano rewizje. W latach osiemdziesiątych, razem z żoną Cecylią, drukował i kolportował wydawnictwa podziemne. Oboje dostarczali dla podziemnych struktur m.in. papier i farbę drukarską. Jedną z tych struktur była poznańska „Solidarność Walcząca”. W drukarni, podczas nocnych zmian, drukował okolicznościowe ulotki, które następnie razem z kolegą i żoną, rozrzucał w mieście i pozostawiał w kościołach. W latach 1989 – 1995 Mirosław Kulawik pełnił funkcje przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w drukarni UAM przy ul. Heweliusza w Poznaniu.