Kuliga Henryk

Zdjęcie

Urodził się 9 stycznia 1929 roku w Bóbrce, a zmarł 26 września 1999 roku w Krośnie.

Ukończył Technikum Samochodowe. W latach sześćdziesiątych XX wieku pracował jako kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców w Krośnie. W latach siedemdziesiątych był zatrudniony w Rejonie Dróg Publicznych. We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”, przewodniczył KZ w RDP. Po wprowadzeniu stanu wojennego, współorganizował zbiórki na rzecz osób internowanych i represjonowanych. W listopadzie 1982 roku współzakładał TKW Regionu Podkarpacie. Był związany z biuletynem TKW „Solidarność Podkarpacka”. Kolportował wydawnictwa podziemne w swoim przedsiębiorstwie i w mieście. W marcu 1984 roku, po likwidacji podziemnej drukarni mieszczącej się w jego domu, został aresztowany wraz z innymi członkami zespołu. W trakcie rewizji funkcjonariusze znaleźli materiały poligraficzne i wydawnictwa podziemne. Po przesłuchaniach i miesięcznym pobycie w Areszcie Śledczym w Krośnie został przeniesiony do Aresztu Śledczego w Krakowie. W trakcie śledztwa podawano mu leki psychotropowe, co doprowadziło do częściowego paraliżu. Następnie został oddany do dyspozycji prokuratora wojewódzkiego w Krośnie, który zastosował wobec niego areszt domowy. Był poddany obserwacji przez SB, a 2 razy tygodniowo musiał meldować się w WUSW. Kontynuował działalność podziemną. Od 1986 roku działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Krośnie. W październiku 1986 roku był zaangażowany w wykonanie i wmurowanie w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie tablicy poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszko, ufundowaną przez członków podkarpackiej „S”. W marcu 1987 roku przyłączył się do Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „S” Podkarpacie. W 1988 roku, wraz z Jerzym Jakubowskim, był przesłuchiwany przez SB w związku ze zorganizowaniem przed klasztorem oo. Kapucynów kwesty na rzecz strajkujących robotników ze Stalowej Woli i z Huty im. Lenina w Nowej Hucie. W maju 1988 roku, po tym gdy dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Poczty nałożył sankcje pieniężne na pracowników, którzy nie uczestniczyli w pochodzie pierwszomajowym, Henryk Kuliga został jednym z sygnotariuszy protestu Duszpasterstwa Ludzi Pracy skierowanego do dyrektora i Prokuratury Wojewódzkiej. W styczniu 1989 roku razem z Jerzym Jakubowskim, Andrzejem Janochą i Dariuszem Tejchmanem zakładał struktury krośnieńskiej „Solidarności Walczącej” z siedzibą w jego domu. Wydawał biuletyn „Solidarność Walcząca – Podkarpatczyk”.