Kurasiński Julian

Zdjęcie

Urodził się 3 października 1925 roku w Trzebosi, a zmarł 11 marca 2003 roku.

Rolnik, rzemieślnik. Na przełomie 1944 i 1945 roku był łącznikiem Armii Krajowej. W 1980 roku organizował Komitet Założycielski NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” w Trzebosi, został również członkiem NSZZ RI „Solidarność”. W stanie wojennym współpracował z OKOR i „Solidarnością Walczącą”. Kolportował podziemną prasę.