Kutyła Ryszard (Wałbrzych)

Zdjęcie

Urodził się 30 sierpnia 1956 roku w Świebodzicach.

W 1975 roku ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą w Wałbrzychu. W latach 1975 – 1988 pracował jako górnik w Kopalni Węgla Kamiennego „Wałbrzych”. W dniach 28 – 31 sierpnia 1980 roku, uczestniczył w strajku w swoim zakładzie pracy. We wrześniu 1980 roku został członkiem NSZZ „Solidarność”. W latach 1980 – 1981 wszedł w skład KZ. W latach 1982 – 1988 pełnił funkcje wiceprzewodniczącego, a następnie przewodniczącego podziemnego TKZ. W tym samym okresie został też współzałożycielem, redaktorem, autorem i organizatorem druku podziemnego zakładowego pisma „Wałbrzych”. Organizował w Wałbrzychu sieć kolportażu podziemnych pism takich jak: „Wałbrzych”, „Tygodnik Mazowsze”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Niezależne Słowo” oraz książek Instytutu Literackiego w Paryżu i NOW-ej. Brał udział w akcjach ulotkowych i plakatowych, jak również w akcjach malowania antyreżimowych haseł na murach. Organizował także zbiórki funduszy na działalność związkową oraz pomoc represjonowanym. Na przełomie lutego i marca 1985 roku uczestniczył w proteście głodowym w kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie-Bieżanowie. W latach 1982 – 1988 był wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany i poddawany rewizjom. W latach 1984 – 1989 współorganizował Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy parafii św. Józefa Robotnika w Wałbrzychu oraz przy parafii św. Jerzego a także działał w ich strukturach. Po 1990 roku pracował w branży budowlanej, od 1996 prowadzi działalność gospodarczą.
W okresie od 1986 roku do 30 marca 1988 roku, był rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Wałbrzychu w ramach KE o kryptonimie „Lolo”.