Kuźmiak Elżbieta

Zdjęcie

Urodziła się 13 września 1941 roku we Lwowie.

Należała do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego brała udział w redagowaniu i wydawaniu czasopism podziemnych „Jednością Silni” oraz „Solidarność Walcząca”. Była również drukarzem i kolporterem wydawnictw konspiracyjnych. Udostępniała swoje mieszkanie na spotkania konspiracyjne m.in. dla Kornela Morawieckiego. Pełniła rolę łączniczki z strukturami solidarnościowymi.