Lebenbaum Józef (Szwecja)

Zdjęcie

Urodził się 1 lipca 1930 roku w Warszawie.

Pracował jako dziennikarz „Głosu Robotniczego”. W związku z kampanią antysemicką w 1968 roku wyemigrował do Szwecji, zamieszkał w Lund. Pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku zaangażował się w pomoc środowiskom opozycyjnym w Polsce. Współpracował m.in. z Andrzejem Koraszewskim i Marianem Kaletą, organizował transporty wydawnictw emigracyjnych do Polski. Po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce był jednym z organizatorów Komitetu Poparcia Solidarności w Lund. W latach 1983 – 1990 kierował założoną przez siebie Niezależną Agencją Polską (Independent Polish Agency), rozpowszechniającą w zachodniej Europie informacje o oporze społecznym w Polsce. Organizował przemyt materiałów i sprzętu dla podziemnej „Soldarności” i „Solidarności Walczącej”, której był zaprzysiężonym członkiem. W 1983 roku był jednym z inicjatorów powstania Światowego porozumienia Organizacji Wspierających Solidarność (CSSO) i jej światowym koordynatorem. W latach 1968 – 1990 współpracował z „Wolną Europą” i paryską „Kulturą” oraz Biurem Zagranicznym NSZZ „Solidarność” w Brukseli. W 2007 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.