Lemański Jerzy

Zdjęcie

Urodził się w 1956 r. we Wrocławiu

Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w pracę konspiracyjną. W ramach tej działalności drukował ulotki, prasę podziemnej, zajmował się koportażem, organizował miejsca druku druku, gościł również w swoim mieszkaniu dysydentów z ówczesnego ZSRR udzielając im schronienia i organizując spotkania z działaczami „Solidarności Walczącej”. W 1985 roku przyłączył się do struktur wrocławskiej „Solidarności Walczącej” i został jej zaprzysiężonym członkiem. Współpracował również z Porozumieniem Prasowym “Solidarność Zwycięży”. W swoim mieszkaniu przyjmował dziennikarzy z Norwegii, Litwy oraz innych krajów i organizował im spotkania prasowe. Mieszkanie Jerzego i Aurelii Lemańskich było ważnym lokalem kontaktowym dla „SW” Oddziału Krakowskiego (przynajmniej raz w miesiącu przyjeżdżał tu kurier z Krakowa na kontakt z kierownictwem „Solidarności Walczącej”). Do mieszkania Lemańskich przywożono też duże ilości prasy podziemnej z Małopolski, Podkarpacia i Górnego Śląska. W 1988 roku Jerzy Lemański współzakładał niezależne czasopismo “Vade Mecum”, następnie brał udział w jego redagowaniu i w organizacji druku. Zajmował się także organizacją sprzętu poligraficznego, papieru, matryc białkowych, a w późniejszym czasie blach offsetowych. Z mieszkania Jerzego i Aureli korzystał poszukiwany przez SB Kornel Morawiecki po nielegalnym powrocie z deportacji do Polski w 1988 roku.