Leszczyńska-Ner Zofia

Zdjęcie

Urodziła się w 1972 r. we Wrocławiu

W latach 1982 – 1983 była angażowana przez rodziców do przenoszenia papieru przeznaczonego dla struktur „Solidarności Walczącej” dla celów druku podziemnego. Zofia Leszczyńska – Ner przenosiła także wiadomości do i od rodzin internowanych.
W latach 1985 – 1987 rozpoczęła na terenie SP70, w której się uczyła, kolportaż czasopism „Solidarność Walcząca” i „Z Dnia na Dzień”.
W latach 1987 – 1989 zajmowała się kolportażem „Szkoły” i „BIUST-u” na terenie XIV LO we Wrocławiu. Rozrzucała również ulotki. W 1988 roku, jej mieszkanie pełniło funkcję tzw. skrzynki kontaktowej. Przechowywano w nim większą ilość egzemplarzy „Szkoły”.
Uczestniczyła w obozach organizowanych m.in przez MKO: na Pardałówce i w Walimiu w 1988 roku oraz w Rynie w 1990 roku.
Podczas strajku NZS-u, razem z koleżankami z XIV LO, zorganizowała i przeprowadziła zbiórkę żywności na pobliskim targowisku dla studentów Politechniki Wrocławskiej.
W 1989 roku aktywnie uczestniczyła w organizowaniu kampanii wyborczej m.in. rozwieszając plakaty wyborcze i przygotowując przedwyborcze audycje radiowe w PR.